Ontslag Nieuwstad

Uw werkgever in Nieuwstad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwstad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwstad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwstad. Uw werkgever in Nieuwstad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwstad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwstad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwstad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwstad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwstad of met bevallingsverlof bent in Nieuwstad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwstad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwstad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwstad
 • Als u in Nieuwstad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwstad wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwstad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwstad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwstad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwstad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwstad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwstad. Uitzonderingen in Nieuwstad;
 • Als uw werkgever in Nieuwstad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwstad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwstad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwstad niet geschikt voor uw werk in Nieuwstad of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwstad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwstad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwstad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwstad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwstad verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwstad u eveneens wel ontslaan.