Ontslag Nieuwpoort

Uw werkgever in Nieuwpoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwpoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwpoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwpoort. Uw werkgever in Nieuwpoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwpoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwpoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwpoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwpoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwpoort of met bevallingsverlof bent in Nieuwpoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwpoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwpoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwpoort
 • Als u in Nieuwpoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwpoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwpoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwpoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwpoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwpoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwpoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwpoort. Uitzonderingen in Nieuwpoort;
 • Als uw werkgever in Nieuwpoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwpoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwpoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwpoort niet geschikt voor uw werk in Nieuwpoort of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwpoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwpoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwpoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwpoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwpoort verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwpoort u eveneens wel ontslaan.