Ontslag Nieuwolda

Uw werkgever in Nieuwolda mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwolda zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwolda

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwolda. Uw werkgever in Nieuwolda mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwolda arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwolda niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwolda te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwolda u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwolda of met bevallingsverlof bent in Nieuwolda.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwolda kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwolda die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwolda
 • Als u in Nieuwolda lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwolda wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwolda lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwolda lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwolda wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwolda op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwolda

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwolda. Uitzonderingen in Nieuwolda;
 • Als uw werkgever in Nieuwolda bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwolda aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwolda gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwolda niet geschikt voor uw werk in Nieuwolda of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwolda.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwolda

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwolda niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwolda of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwolda verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwolda u eveneens wel ontslaan.