Ontslag Nieuwlandse molen

Uw werkgever in Nieuwlandse molen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwlandse molen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwlandse molen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwlandse molen. Uw werkgever in Nieuwlandse molen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwlandse molen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwlandse molen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwlandse molen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwlandse molen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwlandse molen of met bevallingsverlof bent in Nieuwlandse molen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwlandse molen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwlandse molen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwlandse molen
 • Als u in Nieuwlandse molen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwlandse molen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwlandse molen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwlandse molen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwlandse molen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwlandse molen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwlandse molen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwlandse molen. Uitzonderingen in Nieuwlandse molen;
 • Als uw werkgever in Nieuwlandse molen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwlandse molen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwlandse molen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwlandse molen niet geschikt voor uw werk in Nieuwlandse molen of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwlandse molen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwlandse molen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwlandse molen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwlandse molen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwlandse molen verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwlandse molen u eveneens wel ontslaan.