Ontslag “nieuwlande coevorden”

Uw werkgever in “nieuwlande coevorden” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “nieuwlande coevorden” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “nieuwlande coevorden”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “nieuwlande coevorden”. Uw werkgever in “nieuwlande coevorden” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “nieuwlande coevorden” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “nieuwlande coevorden” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “nieuwlande coevorden” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “nieuwlande coevorden” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “nieuwlande coevorden” of met bevallingsverlof bent in “nieuwlande coevorden”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “nieuwlande coevorden” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “nieuwlande coevorden” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “nieuwlande coevorden”
 • Als u in “nieuwlande coevorden” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “nieuwlande coevorden” wilt opnemen;
 • Omdat u in “nieuwlande coevorden” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “nieuwlande coevorden” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “nieuwlande coevorden” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “nieuwlande coevorden” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “nieuwlande coevorden”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “nieuwlande coevorden”. Uitzonderingen in “nieuwlande coevorden”;
 • Als uw werkgever in “nieuwlande coevorden” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “nieuwlande coevorden” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “nieuwlande coevorden” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “nieuwlande coevorden” niet geschikt voor uw werk in “nieuwlande coevorden” of
 • u functioneert niet voldoende in “nieuwlande coevorden”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “nieuwlande coevorden”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “nieuwlande coevorden” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “nieuwlande coevorden” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “nieuwlande coevorden” verblijft, dan mag uw werkgever in “nieuwlande coevorden” u eveneens wel ontslaan.