Ontslag Nieuwlande

Uw werkgever in Nieuwlande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwlande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwlande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwlande. Uw werkgever in Nieuwlande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwlande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwlande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwlande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwlande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwlande of met bevallingsverlof bent in Nieuwlande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwlande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwlande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwlande
 • Als u in Nieuwlande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwlande wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwlande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwlande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwlande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwlande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwlande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwlande. Uitzonderingen in Nieuwlande;
 • Als uw werkgever in Nieuwlande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwlande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwlande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwlande niet geschikt voor uw werk in Nieuwlande of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwlande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwlande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwlande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwlande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwlande verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwlande u eveneens wel ontslaan.