Ontslag Nieuwland /nylân

Uw werkgever in Nieuwland /nylân mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwland /nylân zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwland /nylân

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwland /nylân. Uw werkgever in Nieuwland /nylân mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwland /nylân arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwland /nylân niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwland /nylân te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwland /nylân u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwland /nylân of met bevallingsverlof bent in Nieuwland /nylân.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwland /nylân kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwland /nylân die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwland /nylân
 • Als u in Nieuwland /nylân lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwland /nylân wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwland /nylân lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwland /nylân lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwland /nylân wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwland /nylân op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwland /nylân

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwland /nylân. Uitzonderingen in Nieuwland /nylân;
 • Als uw werkgever in Nieuwland /nylân bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwland /nylân aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwland /nylân gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwland /nylân niet geschikt voor uw werk in Nieuwland /nylân of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwland /nylân.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwland /nylân

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwland /nylân niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwland /nylân of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwland /nylân verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwland /nylân u eveneens wel ontslaan.