Ontslag Nieuwland

Uw werkgever in Nieuwland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwland. Uw werkgever in Nieuwland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwland of met bevallingsverlof bent in Nieuwland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwland
 • Als u in Nieuwland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwland wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwland. Uitzonderingen in Nieuwland;
 • Als uw werkgever in Nieuwland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwland niet geschikt voor uw werk in Nieuwland of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwland verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwland u eveneens wel ontslaan.