Ontslag Nieuwkuijk

Uw werkgever in Nieuwkuijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwkuijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwkuijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwkuijk. Uw werkgever in Nieuwkuijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwkuijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwkuijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwkuijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwkuijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwkuijk of met bevallingsverlof bent in Nieuwkuijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwkuijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwkuijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwkuijk
 • Als u in Nieuwkuijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwkuijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwkuijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwkuijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwkuijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwkuijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwkuijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwkuijk. Uitzonderingen in Nieuwkuijk;
 • Als uw werkgever in Nieuwkuijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwkuijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwkuijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwkuijk niet geschikt voor uw werk in Nieuwkuijk of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwkuijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwkuijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwkuijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwkuijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwkuijk verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwkuijk u eveneens wel ontslaan.