Ontslag Nieuwklap

Uw werkgever in Nieuwklap mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwklap zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwklap

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwklap. Uw werkgever in Nieuwklap mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwklap arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwklap niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwklap te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwklap u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwklap of met bevallingsverlof bent in Nieuwklap.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwklap kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwklap die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwklap
 • Als u in Nieuwklap lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwklap wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwklap lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwklap lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwklap wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwklap op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwklap

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwklap. Uitzonderingen in Nieuwklap;
 • Als uw werkgever in Nieuwklap bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwklap aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwklap gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwklap niet geschikt voor uw werk in Nieuwklap of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwklap.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwklap

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwklap niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwklap of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwklap verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwklap u eveneens wel ontslaan.