Ontslag Nieuwkerk

Uw werkgever in Nieuwkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwkerk. Uw werkgever in Nieuwkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwkerk of met bevallingsverlof bent in Nieuwkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwkerk
 • Als u in Nieuwkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwkerk. Uitzonderingen in Nieuwkerk;
 • Als uw werkgever in Nieuwkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwkerk niet geschikt voor uw werk in Nieuwkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwkerk u eveneens wel ontslaan.