Ontslag Nieuwgraaf

Uw werkgever in Nieuwgraaf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwgraaf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwgraaf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwgraaf. Uw werkgever in Nieuwgraaf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwgraaf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwgraaf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwgraaf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwgraaf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwgraaf of met bevallingsverlof bent in Nieuwgraaf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwgraaf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwgraaf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwgraaf
 • Als u in Nieuwgraaf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwgraaf wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwgraaf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwgraaf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwgraaf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwgraaf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwgraaf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwgraaf. Uitzonderingen in Nieuwgraaf;
 • Als uw werkgever in Nieuwgraaf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwgraaf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwgraaf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwgraaf niet geschikt voor uw werk in Nieuwgraaf of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwgraaf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwgraaf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwgraaf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwgraaf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwgraaf verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwgraaf u eveneens wel ontslaan.