Ontslag Nieuwesluis

Uw werkgever in Nieuwesluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwesluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwesluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwesluis. Uw werkgever in Nieuwesluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwesluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwesluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwesluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwesluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwesluis of met bevallingsverlof bent in Nieuwesluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwesluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwesluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwesluis
 • Als u in Nieuwesluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwesluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwesluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwesluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwesluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwesluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwesluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwesluis. Uitzonderingen in Nieuwesluis;
 • Als uw werkgever in Nieuwesluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwesluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwesluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwesluis niet geschikt voor uw werk in Nieuwesluis of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwesluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwesluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwesluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwesluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwesluis verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwesluis u eveneens wel ontslaan.