Ontslag Nieuwersluis

Uw werkgever in Nieuwersluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwersluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwersluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwersluis. Uw werkgever in Nieuwersluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwersluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwersluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwersluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwersluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwersluis of met bevallingsverlof bent in Nieuwersluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwersluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwersluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwersluis
 • Als u in Nieuwersluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwersluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwersluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwersluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwersluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwersluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwersluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwersluis. Uitzonderingen in Nieuwersluis;
 • Als uw werkgever in Nieuwersluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwersluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwersluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwersluis niet geschikt voor uw werk in Nieuwersluis of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwersluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwersluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwersluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwersluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwersluis verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwersluis u eveneens wel ontslaan.