Ontslag Nieuweroord

Uw werkgever in Nieuweroord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuweroord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuweroord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuweroord. Uw werkgever in Nieuweroord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuweroord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuweroord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuweroord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuweroord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuweroord of met bevallingsverlof bent in Nieuweroord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuweroord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuweroord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuweroord
 • Als u in Nieuweroord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuweroord wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuweroord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuweroord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuweroord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuweroord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuweroord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuweroord. Uitzonderingen in Nieuweroord;
 • Als uw werkgever in Nieuweroord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuweroord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuweroord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuweroord niet geschikt voor uw werk in Nieuweroord of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuweroord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuweroord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuweroord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuweroord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuweroord verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuweroord u eveneens wel ontslaan.