Ontslag Nieuwerkerke (schutje)

Uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwerkerke (schutje) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwerkerke (schutje)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwerkerke (schutje). Uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwerkerke (schutje) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwerkerke (schutje) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwerkerke (schutje) of met bevallingsverlof bent in Nieuwerkerke (schutje).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwerkerke (schutje) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwerkerke (schutje) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwerkerke (schutje)
 • Als u in Nieuwerkerke (schutje) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwerkerke (schutje) wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwerkerke (schutje) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwerkerke (schutje) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwerkerke (schutje) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwerkerke (schutje)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwerkerke (schutje). Uitzonderingen in Nieuwerkerke (schutje);
 • Als uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwerkerke (schutje) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwerkerke (schutje) niet geschikt voor uw werk in Nieuwerkerke (schutje) of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwerkerke (schutje).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwerkerke (schutje)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwerkerke (schutje) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwerkerke (schutje) verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwerkerke (schutje) u eveneens wel ontslaan.