Ontslag Nieuwerkerk

Uw werkgever in Nieuwerkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwerkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwerkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwerkerk. Uw werkgever in Nieuwerkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwerkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwerkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwerkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwerkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwerkerk of met bevallingsverlof bent in Nieuwerkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwerkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwerkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwerkerk
 • Als u in Nieuwerkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwerkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwerkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwerkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwerkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwerkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwerkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwerkerk. Uitzonderingen in Nieuwerkerk;
 • Als uw werkgever in Nieuwerkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwerkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwerkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwerkerk niet geschikt voor uw werk in Nieuwerkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwerkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwerkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwerkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwerkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwerkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwerkerk u eveneens wel ontslaan.