Ontslag Nieuwerhoek

Uw werkgever in Nieuwerhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwerhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwerhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwerhoek. Uw werkgever in Nieuwerhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwerhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwerhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwerhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwerhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwerhoek of met bevallingsverlof bent in Nieuwerhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwerhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwerhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwerhoek
 • Als u in Nieuwerhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwerhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwerhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwerhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwerhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwerhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwerhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwerhoek. Uitzonderingen in Nieuwerhoek;
 • Als uw werkgever in Nieuwerhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwerhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwerhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwerhoek niet geschikt voor uw werk in Nieuwerhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwerhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwerhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwerhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwerhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwerhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwerhoek u eveneens wel ontslaan.