Ontslag Nieuwerbrug aan den rijn (?)

Uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwerbrug aan den rijn (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwerbrug aan den rijn (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwerbrug aan den rijn (?). Uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwerbrug aan den rijn (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwerbrug aan den rijn (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwerbrug aan den rijn (?) of met bevallingsverlof bent in Nieuwerbrug aan den rijn (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwerbrug aan den rijn (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwerbrug aan den rijn (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwerbrug aan den rijn (?)
 • Als u in Nieuwerbrug aan den rijn (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwerbrug aan den rijn (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwerbrug aan den rijn (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwerbrug aan den rijn (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwerbrug aan den rijn (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwerbrug aan den rijn (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwerbrug aan den rijn (?). Uitzonderingen in Nieuwerbrug aan den rijn (?);
 • Als uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwerbrug aan den rijn (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) niet geschikt voor uw werk in Nieuwerbrug aan den rijn (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwerbrug aan den rijn (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwerbrug aan den rijn (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwerbrug aan den rijn (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwerbrug aan den rijn (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwerbrug aan den rijn (?) u eveneens wel ontslaan.