Ontslag Nieuwenhoorn

Uw werkgever in Nieuwenhoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwenhoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwenhoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwenhoorn. Uw werkgever in Nieuwenhoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwenhoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwenhoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwenhoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwenhoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwenhoorn of met bevallingsverlof bent in Nieuwenhoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwenhoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwenhoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwenhoorn
 • Als u in Nieuwenhoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwenhoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwenhoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwenhoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwenhoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwenhoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwenhoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwenhoorn. Uitzonderingen in Nieuwenhoorn;
 • Als uw werkgever in Nieuwenhoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwenhoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwenhoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwenhoorn niet geschikt voor uw werk in Nieuwenhoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwenhoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwenhoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwenhoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwenhoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwenhoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwenhoorn u eveneens wel ontslaan.