Ontslag Nieuwenhagen

Uw werkgever in Nieuwenhagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwenhagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwenhagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwenhagen. Uw werkgever in Nieuwenhagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwenhagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwenhagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwenhagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwenhagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwenhagen of met bevallingsverlof bent in Nieuwenhagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwenhagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwenhagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwenhagen
 • Als u in Nieuwenhagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwenhagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwenhagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwenhagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwenhagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwenhagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwenhagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwenhagen. Uitzonderingen in Nieuwenhagen;
 • Als uw werkgever in Nieuwenhagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwenhagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwenhagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwenhagen niet geschikt voor uw werk in Nieuwenhagen of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwenhagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwenhagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwenhagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwenhagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwenhagen verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwenhagen u eveneens wel ontslaan.