Ontslag Nieuwendijk

Uw werkgever in Nieuwendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwendijk. Uw werkgever in Nieuwendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwendijk of met bevallingsverlof bent in Nieuwendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwendijk
 • Als u in Nieuwendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwendijk. Uitzonderingen in Nieuwendijk;
 • Als uw werkgever in Nieuwendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwendijk niet geschikt voor uw werk in Nieuwendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwendijk u eveneens wel ontslaan.