Ontslag Nieuwenberg

Uw werkgever in Nieuwenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwenberg. Uw werkgever in Nieuwenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwenberg of met bevallingsverlof bent in Nieuwenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwenberg
 • Als u in Nieuwenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwenberg. Uitzonderingen in Nieuwenberg;
 • Als uw werkgever in Nieuwenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwenberg niet geschikt voor uw werk in Nieuwenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwenberg u eveneens wel ontslaan.