Ontslag Nieuwemolen

Uw werkgever in Nieuwemolen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwemolen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwemolen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwemolen. Uw werkgever in Nieuwemolen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwemolen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwemolen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwemolen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwemolen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwemolen of met bevallingsverlof bent in Nieuwemolen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwemolen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwemolen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwemolen
 • Als u in Nieuwemolen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwemolen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwemolen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwemolen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwemolen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwemolen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwemolen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwemolen. Uitzonderingen in Nieuwemolen;
 • Als uw werkgever in Nieuwemolen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwemolen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwemolen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwemolen niet geschikt voor uw werk in Nieuwemolen of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwemolen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwemolen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwemolen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwemolen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwemolen verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwemolen u eveneens wel ontslaan.