Ontslag Nieuwehorne /nijhoarne

Uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwehorne /nijhoarne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwehorne /nijhoarne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwehorne /nijhoarne. Uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwehorne /nijhoarne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwehorne /nijhoarne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwehorne /nijhoarne of met bevallingsverlof bent in Nieuwehorne /nijhoarne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwehorne /nijhoarne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwehorne /nijhoarne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwehorne /nijhoarne
 • Als u in Nieuwehorne /nijhoarne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwehorne /nijhoarne wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwehorne /nijhoarne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwehorne /nijhoarne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwehorne /nijhoarne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwehorne /nijhoarne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwehorne /nijhoarne. Uitzonderingen in Nieuwehorne /nijhoarne;
 • Als uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwehorne /nijhoarne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne niet geschikt voor uw werk in Nieuwehorne /nijhoarne of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwehorne /nijhoarne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwehorne /nijhoarne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwehorne /nijhoarne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwehorne /nijhoarne verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwehorne /nijhoarne u eveneens wel ontslaan.