Ontslag Nieuwegein

Uw werkgever in Nieuwegein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwegein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwegein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwegein. Uw werkgever in Nieuwegein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwegein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwegein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwegein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwegein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwegein of met bevallingsverlof bent in Nieuwegein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwegein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwegein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwegein
 • Als u in Nieuwegein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwegein wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwegein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwegein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwegein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwegein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwegein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwegein. Uitzonderingen in Nieuwegein;
 • Als uw werkgever in Nieuwegein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwegein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwegein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwegein niet geschikt voor uw werk in Nieuwegein of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwegein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwegein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwegein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwegein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwegein verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwegein u eveneens wel ontslaan.