Ontslag Nieuwediep

Uw werkgever in Nieuwediep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwediep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwediep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwediep. Uw werkgever in Nieuwediep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwediep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwediep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwediep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwediep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwediep of met bevallingsverlof bent in Nieuwediep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwediep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwediep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwediep
 • Als u in Nieuwediep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwediep wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwediep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwediep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwediep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwediep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwediep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwediep. Uitzonderingen in Nieuwediep;
 • Als uw werkgever in Nieuwediep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwediep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwediep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwediep niet geschikt voor uw werk in Nieuwediep of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwediep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwediep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwediep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwediep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwediep verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwediep u eveneens wel ontslaan.