Ontslag Nieuwebrug /nijbrêge

Uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwebrug /nijbrêge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwebrug /nijbrêge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwebrug /nijbrêge. Uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwebrug /nijbrêge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwebrug /nijbrêge niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwebrug /nijbrêge of met bevallingsverlof bent in Nieuwebrug /nijbrêge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwebrug /nijbrêge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwebrug /nijbrêge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwebrug /nijbrêge
 • Als u in Nieuwebrug /nijbrêge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwebrug /nijbrêge wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwebrug /nijbrêge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwebrug /nijbrêge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwebrug /nijbrêge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwebrug /nijbrêge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwebrug /nijbrêge. Uitzonderingen in Nieuwebrug /nijbrêge;
 • Als uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwebrug /nijbrêge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge niet geschikt voor uw werk in Nieuwebrug /nijbrêge of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwebrug /nijbrêge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwebrug /nijbrêge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwebrug /nijbrêge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwebrug /nijbrêge verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwebrug /nijbrêge u eveneens wel ontslaan.