Ontslag Nieuwebrug

Uw werkgever in Nieuwebrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwebrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwebrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwebrug. Uw werkgever in Nieuwebrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwebrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwebrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwebrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwebrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwebrug of met bevallingsverlof bent in Nieuwebrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwebrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwebrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwebrug
 • Als u in Nieuwebrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwebrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwebrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwebrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwebrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwebrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwebrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwebrug. Uitzonderingen in Nieuwebrug;
 • Als uw werkgever in Nieuwebrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwebrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwebrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwebrug niet geschikt voor uw werk in Nieuwebrug of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwebrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwebrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwebrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwebrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwebrug verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwebrug u eveneens wel ontslaan.