Ontslag Nieuwebildtzijl /nije-syl

Uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwebildtzijl /nije-syl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwebildtzijl /nije-syl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwebildtzijl /nije-syl. Uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwebildtzijl /nije-syl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwebildtzijl /nije-syl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwebildtzijl /nije-syl of met bevallingsverlof bent in Nieuwebildtzijl /nije-syl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwebildtzijl /nije-syl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwebildtzijl /nije-syl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwebildtzijl /nije-syl
 • Als u in Nieuwebildtzijl /nije-syl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwebildtzijl /nije-syl wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwebildtzijl /nije-syl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwebildtzijl /nije-syl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwebildtzijl /nije-syl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwebildtzijl /nije-syl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwebildtzijl /nije-syl. Uitzonderingen in Nieuwebildtzijl /nije-syl;
 • Als uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwebildtzijl /nije-syl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl niet geschikt voor uw werk in Nieuwebildtzijl /nije-syl of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwebildtzijl /nije-syl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwebildtzijl /nije-syl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwebildtzijl /nije-syl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwebildtzijl /nije-syl verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwebildtzijl /nije-syl u eveneens wel ontslaan.