Ontslag Nieuwe wetering

Uw werkgever in Nieuwe wetering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe wetering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe wetering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe wetering. Uw werkgever in Nieuwe wetering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe wetering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe wetering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe wetering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe wetering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe wetering of met bevallingsverlof bent in Nieuwe wetering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe wetering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe wetering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe wetering
 • Als u in Nieuwe wetering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe wetering wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe wetering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe wetering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe wetering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe wetering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe wetering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe wetering. Uitzonderingen in Nieuwe wetering;
 • Als uw werkgever in Nieuwe wetering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe wetering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe wetering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe wetering niet geschikt voor uw werk in Nieuwe wetering of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe wetering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe wetering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe wetering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe wetering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe wetering verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe wetering u eveneens wel ontslaan.