Ontslag Nieuwe vaart

Uw werkgever in Nieuwe vaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe vaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe vaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe vaart. Uw werkgever in Nieuwe vaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe vaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe vaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe vaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe vaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe vaart of met bevallingsverlof bent in Nieuwe vaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe vaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe vaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe vaart
 • Als u in Nieuwe vaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe vaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe vaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe vaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe vaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe vaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe vaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe vaart. Uitzonderingen in Nieuwe vaart;
 • Als uw werkgever in Nieuwe vaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe vaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe vaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe vaart niet geschikt voor uw werk in Nieuwe vaart of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe vaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe vaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe vaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe vaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe vaart verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe vaart u eveneens wel ontslaan.