Ontslag Nieuwe-tonge

Uw werkgever in Nieuwe-tonge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe-tonge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe-tonge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe-tonge. Uw werkgever in Nieuwe-tonge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe-tonge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe-tonge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe-tonge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe-tonge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe-tonge of met bevallingsverlof bent in Nieuwe-tonge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe-tonge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe-tonge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe-tonge
 • Als u in Nieuwe-tonge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe-tonge wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe-tonge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe-tonge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe-tonge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe-tonge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe-tonge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe-tonge. Uitzonderingen in Nieuwe-tonge;
 • Als uw werkgever in Nieuwe-tonge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe-tonge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe-tonge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe-tonge niet geschikt voor uw werk in Nieuwe-tonge of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe-tonge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe-tonge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe-tonge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe-tonge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe-tonge verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe-tonge u eveneens wel ontslaan.