Ontslag Nieuwe statenzijl

Uw werkgever in Nieuwe statenzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe statenzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe statenzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe statenzijl. Uw werkgever in Nieuwe statenzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe statenzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe statenzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe statenzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe statenzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe statenzijl of met bevallingsverlof bent in Nieuwe statenzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe statenzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe statenzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe statenzijl
 • Als u in Nieuwe statenzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe statenzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe statenzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe statenzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe statenzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe statenzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe statenzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe statenzijl. Uitzonderingen in Nieuwe statenzijl;
 • Als uw werkgever in Nieuwe statenzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe statenzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe statenzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe statenzijl niet geschikt voor uw werk in Nieuwe statenzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe statenzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe statenzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe statenzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe statenzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe statenzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe statenzijl u eveneens wel ontslaan.