Ontslag Nieuwe schans

Uw werkgever in Nieuwe schans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe schans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe schans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe schans. Uw werkgever in Nieuwe schans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe schans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe schans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe schans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe schans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe schans of met bevallingsverlof bent in Nieuwe schans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe schans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe schans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe schans
 • Als u in Nieuwe schans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe schans wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe schans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe schans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe schans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe schans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe schans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe schans. Uitzonderingen in Nieuwe schans;
 • Als uw werkgever in Nieuwe schans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe schans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe schans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe schans niet geschikt voor uw werk in Nieuwe schans of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe schans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe schans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe schans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe schans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe schans verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe schans u eveneens wel ontslaan.