Ontslag Nieuwe pekela

Uw werkgever in Nieuwe pekela mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe pekela zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe pekela

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe pekela. Uw werkgever in Nieuwe pekela mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe pekela arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe pekela niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe pekela te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe pekela u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe pekela of met bevallingsverlof bent in Nieuwe pekela.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe pekela kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe pekela die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe pekela
 • Als u in Nieuwe pekela lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe pekela wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe pekela lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe pekela lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe pekela wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe pekela op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe pekela

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe pekela. Uitzonderingen in Nieuwe pekela;
 • Als uw werkgever in Nieuwe pekela bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe pekela aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe pekela gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe pekela niet geschikt voor uw werk in Nieuwe pekela of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe pekela.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe pekela

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe pekela niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe pekela of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe pekela verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe pekela u eveneens wel ontslaan.