Ontslag Nieuwe-niedorp

Uw werkgever in Nieuwe-niedorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe-niedorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe-niedorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe-niedorp. Uw werkgever in Nieuwe-niedorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe-niedorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe-niedorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe-niedorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe-niedorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe-niedorp of met bevallingsverlof bent in Nieuwe-niedorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe-niedorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe-niedorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe-niedorp
 • Als u in Nieuwe-niedorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe-niedorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe-niedorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe-niedorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe-niedorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe-niedorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe-niedorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe-niedorp. Uitzonderingen in Nieuwe-niedorp;
 • Als uw werkgever in Nieuwe-niedorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe-niedorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe-niedorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe-niedorp niet geschikt voor uw werk in Nieuwe-niedorp of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe-niedorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe-niedorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe-niedorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe-niedorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe-niedorp verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe-niedorp u eveneens wel ontslaan.