Ontslag Nieuwe molen

Uw werkgever in Nieuwe molen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe molen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe molen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe molen. Uw werkgever in Nieuwe molen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe molen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe molen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe molen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe molen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe molen of met bevallingsverlof bent in Nieuwe molen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe molen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe molen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe molen
 • Als u in Nieuwe molen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe molen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe molen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe molen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe molen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe molen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe molen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe molen. Uitzonderingen in Nieuwe molen;
 • Als uw werkgever in Nieuwe molen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe molen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe molen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe molen niet geschikt voor uw werk in Nieuwe molen of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe molen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe molen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe molen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe molen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe molen verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe molen u eveneens wel ontslaan.