Ontslag Nieuwe krim

Uw werkgever in Nieuwe krim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe krim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe krim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe krim. Uw werkgever in Nieuwe krim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe krim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe krim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe krim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe krim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe krim of met bevallingsverlof bent in Nieuwe krim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe krim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe krim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe krim
 • Als u in Nieuwe krim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe krim wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe krim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe krim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe krim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe krim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe krim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe krim. Uitzonderingen in Nieuwe krim;
 • Als uw werkgever in Nieuwe krim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe krim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe krim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe krim niet geschikt voor uw werk in Nieuwe krim of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe krim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe krim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe krim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe krim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe krim verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe krim u eveneens wel ontslaan.