Ontslag Nieuwe dijk

Uw werkgever in Nieuwe dijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe dijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe dijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe dijk. Uw werkgever in Nieuwe dijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe dijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe dijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe dijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe dijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe dijk of met bevallingsverlof bent in Nieuwe dijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe dijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe dijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe dijk
 • Als u in Nieuwe dijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe dijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe dijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe dijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe dijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe dijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe dijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe dijk. Uitzonderingen in Nieuwe dijk;
 • Als uw werkgever in Nieuwe dijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe dijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe dijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe dijk niet geschikt voor uw werk in Nieuwe dijk of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe dijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe dijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe dijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe dijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe dijk verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe dijk u eveneens wel ontslaan.