Ontslag Nieuwe compagnie

Uw werkgever in Nieuwe compagnie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe compagnie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe compagnie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe compagnie. Uw werkgever in Nieuwe compagnie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe compagnie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe compagnie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe compagnie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe compagnie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe compagnie of met bevallingsverlof bent in Nieuwe compagnie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe compagnie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe compagnie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe compagnie
 • Als u in Nieuwe compagnie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe compagnie wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe compagnie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe compagnie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe compagnie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe compagnie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe compagnie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe compagnie. Uitzonderingen in Nieuwe compagnie;
 • Als uw werkgever in Nieuwe compagnie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe compagnie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe compagnie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe compagnie niet geschikt voor uw werk in Nieuwe compagnie of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe compagnie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe compagnie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe compagnie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe compagnie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe compagnie verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe compagnie u eveneens wel ontslaan.