Ontslag Nieuwdorp

Uw werkgever in Nieuwdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwdorp. Uw werkgever in Nieuwdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwdorp of met bevallingsverlof bent in Nieuwdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwdorp
 • Als u in Nieuwdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwdorp. Uitzonderingen in Nieuwdorp;
 • Als uw werkgever in Nieuwdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwdorp niet geschikt voor uw werk in Nieuwdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwdorp u eveneens wel ontslaan.