Ontslag Nieuwaal

Uw werkgever in Nieuwaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwaal. Uw werkgever in Nieuwaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwaal of met bevallingsverlof bent in Nieuwaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwaal
 • Als u in Nieuwaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwaal. Uitzonderingen in Nieuwaal;
 • Als uw werkgever in Nieuwaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwaal niet geschikt voor uw werk in Nieuwaal of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwaal verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwaal u eveneens wel ontslaan.