Ontslag Nieuw wehl

Uw werkgever in Nieuw wehl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw wehl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw wehl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw wehl. Uw werkgever in Nieuw wehl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw wehl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw wehl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw wehl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw wehl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw wehl of met bevallingsverlof bent in Nieuw wehl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw wehl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw wehl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw wehl
 • Als u in Nieuw wehl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw wehl wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw wehl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw wehl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw wehl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw wehl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw wehl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw wehl. Uitzonderingen in Nieuw wehl;
 • Als uw werkgever in Nieuw wehl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw wehl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw wehl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw wehl niet geschikt voor uw werk in Nieuw wehl of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw wehl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw wehl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw wehl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw wehl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw wehl verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw wehl u eveneens wel ontslaan.