Ontslag Nieuw scheemda

Uw werkgever in Nieuw scheemda mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw scheemda zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw scheemda

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw scheemda. Uw werkgever in Nieuw scheemda mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw scheemda arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw scheemda niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw scheemda te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw scheemda u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw scheemda of met bevallingsverlof bent in Nieuw scheemda.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw scheemda kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw scheemda die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw scheemda
 • Als u in Nieuw scheemda lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw scheemda wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw scheemda lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw scheemda lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw scheemda wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw scheemda op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw scheemda

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw scheemda. Uitzonderingen in Nieuw scheemda;
 • Als uw werkgever in Nieuw scheemda bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw scheemda aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw scheemda gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw scheemda niet geschikt voor uw werk in Nieuw scheemda of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw scheemda.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw scheemda

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw scheemda niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw scheemda of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw scheemda verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw scheemda u eveneens wel ontslaan.