Ontslag Nieuw milligen

Uw werkgever in Nieuw milligen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw milligen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw milligen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw milligen. Uw werkgever in Nieuw milligen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw milligen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw milligen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw milligen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw milligen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw milligen of met bevallingsverlof bent in Nieuw milligen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw milligen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw milligen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw milligen
 • Als u in Nieuw milligen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw milligen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw milligen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw milligen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw milligen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw milligen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw milligen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw milligen. Uitzonderingen in Nieuw milligen;
 • Als uw werkgever in Nieuw milligen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw milligen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw milligen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw milligen niet geschikt voor uw werk in Nieuw milligen of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw milligen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw milligen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw milligen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw milligen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw milligen verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw milligen u eveneens wel ontslaan.