Ontslag Nieuw-loosdrecht

Uw werkgever in Nieuw-loosdrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw-loosdrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw-loosdrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw-loosdrecht. Uw werkgever in Nieuw-loosdrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw-loosdrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw-loosdrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw-loosdrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw-loosdrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw-loosdrecht of met bevallingsverlof bent in Nieuw-loosdrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw-loosdrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw-loosdrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw-loosdrecht
 • Als u in Nieuw-loosdrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw-loosdrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw-loosdrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw-loosdrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw-loosdrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw-loosdrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw-loosdrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw-loosdrecht. Uitzonderingen in Nieuw-loosdrecht;
 • Als uw werkgever in Nieuw-loosdrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw-loosdrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw-loosdrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw-loosdrecht niet geschikt voor uw werk in Nieuw-loosdrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw-loosdrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw-loosdrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw-loosdrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw-loosdrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw-loosdrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw-loosdrecht u eveneens wel ontslaan.