Ontslag Nieuw heeten

Uw werkgever in Nieuw heeten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw heeten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw heeten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw heeten. Uw werkgever in Nieuw heeten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw heeten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw heeten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw heeten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw heeten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw heeten of met bevallingsverlof bent in Nieuw heeten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw heeten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw heeten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw heeten
 • Als u in Nieuw heeten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw heeten wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw heeten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw heeten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw heeten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw heeten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw heeten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw heeten. Uitzonderingen in Nieuw heeten;
 • Als uw werkgever in Nieuw heeten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw heeten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw heeten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw heeten niet geschikt voor uw werk in Nieuw heeten of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw heeten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw heeten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw heeten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw heeten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw heeten verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw heeten u eveneens wel ontslaan.