Ontslag Nieuw- en winnerstraat

Uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw- en winnerstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw- en winnerstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw- en winnerstraat. Uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw- en winnerstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw- en winnerstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw- en winnerstraat of met bevallingsverlof bent in Nieuw- en winnerstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw- en winnerstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw- en winnerstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw- en winnerstraat
 • Als u in Nieuw- en winnerstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw- en winnerstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw- en winnerstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw- en winnerstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw- en winnerstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw- en winnerstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw- en winnerstraat. Uitzonderingen in Nieuw- en winnerstraat;
 • Als uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw- en winnerstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw- en winnerstraat niet geschikt voor uw werk in Nieuw- en winnerstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw- en winnerstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw- en winnerstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw- en winnerstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw- en winnerstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw- en winnerstraat u eveneens wel ontslaan.