Ontslag Nieuw- en sint joosland

Uw werkgever in Nieuw- en sint joosland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw- en sint joosland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw- en sint joosland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw- en sint joosland. Uw werkgever in Nieuw- en sint joosland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw- en sint joosland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw- en sint joosland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw- en sint joosland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw- en sint joosland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw- en sint joosland of met bevallingsverlof bent in Nieuw- en sint joosland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw- en sint joosland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw- en sint joosland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw- en sint joosland
 • Als u in Nieuw- en sint joosland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw- en sint joosland wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw- en sint joosland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw- en sint joosland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw- en sint joosland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw- en sint joosland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw- en sint joosland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw- en sint joosland. Uitzonderingen in Nieuw- en sint joosland;
 • Als uw werkgever in Nieuw- en sint joosland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw- en sint joosland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw- en sint joosland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw- en sint joosland niet geschikt voor uw werk in Nieuw- en sint joosland of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw- en sint joosland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw- en sint joosland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw- en sint joosland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw- en sint joosland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw- en sint joosland verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw- en sint joosland u eveneens wel ontslaan.